Ankenævn for biler

Klage over reparation:

Hvis du er utilfreds med en reparation eller pris, hører vi gerne fra dig, så vi kan få en snak om det, du er utilfreds med.
På denne måde har vi mulighed for at rette op på utilfredsheden.

Som kunde har man også mulighed for at sende en klage til Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup.
Hjemmeside: www.bilklage.dk