Fartskrivere

Odense Auto-El ApS er et autoriseret værksted, som udfører fartskriver kontrol efter nedenstående forskrifter.
 

En fartskriver går også under betegnelserne DTCO eller tachograf.

Odense Auto-El ApS udfører lovpligtig fartskriver eftersyn og hastighedsbegrænserattest

Fartskriveren skal efterses på et autoriseret værksted inden udløbet af 2 år - regnet fra installationspladens dato.
 
I forbindelse med 2-års eftersynet på fartskriveren skal dansk registrerede køretøjer have udskiftet installationspladen.

Vi indkalder automatisk til næste eftersyn af fartskriver ca. 3-4 uger før 2-års perioden udløber.

Ved anskaffelse af et nyt køretøj skal virksomheden/arbejdsgiveren sikre sig, at fartskriveren er i orden og forsynet med en gyldig installationsplade.

Odense Auto-El ApS, Fartskrivere, Fartskriver, Service af fartskriver, Reparation af fartskriver, Eftersyn på fartskrivere, Hastighedsbegrænser, Fartskriver kontrol, Fyn, Odense
Odense Auto-El ApS samarbejder med Fartskriver Danmark A/S

Odense Auto-El ApS samarbejder med Fartskriver Danmark A/S

 

Udskrift fra "BILBRANCHEN": nyheder om branchejura fra den 25.03.2014, kontaktperson: Nils Suhr Andersen.


Husk fartskriveren
Køretøjer omfattet af reglerne om køre- og hviletid skal have fartskriver. Bilforhandlere kan også være omfattet.
 
 


Godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt, inklusive påhængsvogn eller sættevogn, overstiger 3,5 ton, vil som hovedregel være omfattet af køre- og hviletidsreglerne og køretøjet skal derfor have et såkaldt kontrolapparat, populært kaldet fartskriver.  

Der findes en undtagelse, hvorefter køretøjer og vogntog på mellem 3,5 og 7,5 tons totalvægt er undtaget ved transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter under udøvelsen af sit erhverv. Disse køretøjer må kun benyttes inden for en radius af 50 kilometer fra virksomhedens hjemsted og på den betingelse, at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet. Denne undtagelse omfatter f.eks. entreprenøren, der med en 4-hjulstrækker og trailer kører en minigraver til en arbejdsplads inden for 50 km-grænsen, hvor føreren skal benytte minigraveren.  

Nogle autoforhandlere har den praksis at flytte biler mellem afdelinger, eller levere biler til kunder, med en bil med trailer. Rigspolitiets Færdselsafdeling har oplyst, at der er tale om godstransport, omfattet af køre- hviletidsreglerne, og der er derfor krav om fartskriver.  

Læs mere om reglerne på politiets hjemmeside.


For yderligere information omkring fartskrivere, kontakt venligst Odense Auto-El ApS, her.